Bestuur

          Klaas Terpstra
          Groenekanseweg 197
          3737 AE Groenekan
          Tel: 06-53263048-
Verantwoordelijk voor algemene zaken en sponsoring

- Zit de Algemene Leden Vergaderingen voor
- Zit de Afdelingsbestuursvergadering voor
- Vertegenwoordiger periodieke HB vergaderingen

  • Secretaris

Yvonne Boelhouwer - Rijnders
Dorpsstraat 125
3927 BC Renswoude
Tel: 06-39210946

- Verantwoordelijk voor secretariële zaken
- Verzorging kopij voor Orgaan De Politiehond
- Behandelt jaarverslagen clubs
- Behandelt de aanvragen van de erkenning van clubs

  • Penningmeester

Jeroen Vunderink
Bakkersweg 9
3951 CS Maarn
Tel: 06-26074534

- Verantwoordelijk voor financiële zaken
- Behandelt aanmelding nieuwe leden

Rekeningnummer van de afdeling is NL96 RABO 01602 00 326 ten name van "Afd. Utrecht KNPV" te Maarn.

  • 2e Secretaris


          Nicole van Dam - van Nimwegen
          Hessenweg 194
          3791 PN Achterveld
          Tel: 06-46774430
         

- Deelt de keuringen van de afdeling in
- Verzorgt de algehele afhandeling van alle Afdelingswedstrijden inclusief uitnodigingen en indeling helpers en keurmeesters
- Behandelt aanmeldingen en geeft toestemming voor te houden wedstrijden, oefendagen en demonstraties, laat dit plaatsen door de secretaris in het orgaan "De Politiehond " en de homepage van de afdeling
- Behandelt aanvragen voor opleiding afdelingshelper en aanvragen voor het verkrijgen van erkenning als algemeen helper
- Draagt zorg voor de materialen voor de keuringsdagen zoals, de afdelingsvlag, hesjes en de keuringsboekjes

 
  • Commissaris


Omar Teunissen
Nieuweweg 185
3905LL Veenendaal
Tel: 06-51697421


Rooster van aftreden:

2018 Nicole van Dam - van Nimwegen
2019 Yvonne Boelhouwer - Rijnders
2020 Klaas Terpstra
2021 Jeroen Vunderink
2022 Omar Teunissen