Uitreiking BKD diploma

07-07-2018

Uitreiking BKD diploma 

In het najaar van 2017 kreeg het afdelingsbestuur de vraag van de secretaris van
HDC De Windmolen dhr. Alwie Kroeze of, wanneer alle leden van de club ingeschreven zouden worden voor de BKD cursus, deze dan in het clubgebouw kon worden gegeven in Manderveen. Het afdelingsbestuur vond dit een zeer goed initiatief en na overleg met de coördinator MCC Maichel Pruijn is hier gehoor aangegeven. Echter de cursus kon nog niet direct van start gaan omdat alle KNPV MCC’ers eerst een bijscholing moesten volgen bij Tinley Academie.  

Maar op dinsdag 3 april was het dan zover, de cursusboeken waren nog amper droog én omdat ook andere leden zich in hadden geschreven startte er in totaal 14 cursisten vol enthousiasme aan de cursus onder leiding van de coaches Maichel Pruijn en Jan Reuvenkamp. Uiteindelijk slaagde 13 cursisten met vlag en wimpel voor de cursus. Het enthousiasme van Alwie Kroeze is zoals we weten onuitputtelijk en hij bedacht een diploma uitreiking op speciale wijze. Hij organiseerde een speciale trainingsdag waaraan alle cursisten konden deelnemen. Hij nodige zelfs de helpers Jan Reinink en Jan Dirk Vermeer uit voor het pakwerk. De ochtend zou worden afgesloten met een drankje en een kleine barbecue. Een gezellige afsluiting van een goede cursus met gezellige hondensport mensen zoals hij het zelf noemde. En zo was het ook! Namens de afdeling werden ge diploma’s uitgereikt door Jos van den Berg. Hij feliciteerde eenieder van harte met het behaalde resultaat en wees de nieuwe kersverse BKD’ers er op dat er voor een verdere verdieping van de materie de mogelijkheid bestaat om de KNPV Masterclass Coach te volgen.