Gecombineerde kring/ kampioenswedstrijd kring Den Bosch

Op 3 juni organiseerde PHV In het Groene Woud uit Vught de gecombineerde kring/kampioenswedstrijd van kring Den Bosch.
De keuringscommissie bestond uit Jan van Weert (vz), Herman Huysmans en Simon Verhagen. De helpers waren Stefan van de Kammen en Youri van Driel.
Er waren maar 6 deelnemers die deelnamen aan de wedstrijd. Nadat iedereen was ingeschreven opende Mart van Dijk (terreinleider) na het voorstellen van de keuringscommissie en helpers de wedstrijd en wenste iedereen veel succes toe.
Het ochtendprogramma had een vlot verloop inclusief het waterwerk. Tussen de middag werd een zeer goed verzorgde koffietafel aangeboden aan de keuringscommissie, helpers en deelnemers verzorgd door Dico en Gina Verwaal.
Omstreeks 13.30 arriveerde Dries van de Broek en Henk Kusters van het afdelingsbestuur Noord-Brabant.
PHV in het Groene Woud had een verrassing in petto.  Voordat de wedstrijd begon nam Herman Huysmans het woord. Hij vroeg of Mart van Dijk naar voren wou komen samen met zijn vrouw. Herman feliciteerde Mart met zijn 50-jarig lidmaatschap van PHV In het Groene Woud.
Hierna nam Dries het woord over want hij had ook een verrassing nlm. Mart was 50 jaar lid van de KNPV. Deze mijlpaal werd bekroond in de vorm het uitreiken van een oorkonde en het opspelden van de vergulde jubileumspeld. Na de felicitaties van Dries van de Broek en Henk Kusters had deze nog een verrassing in petto.  Hij vroeg Herman Huysmans naar voren om hem ook in het zonnetje te zetten.
Totaal verrast want hier wist hij niks van. Herman is 46 jaar lid van PHV In het Groene Woud en 50 jaar lid van de KNPV. Dries bedankte Herman voor de jaren dat hij als keurmeester zich heeft ingezet voor de KNPV.  Herman had van tevoren aangegeven dat dit zijn laatste wedstrijd was die hij keurde. Dries respecteerde zijn besluit wegens moverende redenen en wenste Herman en zijn vrouw alle goeds toe in de toekomst. Na al deze mooie woorden kreeg ook Herman in het bijzijn van
zijn vrouw de jubileumspeld opgespeld met daarbij horende oorkonde. Dries sprak waardering uit aan de organiserende vereniging voor het door laten gaan van de wedstrijd ondanks dat er slechts 6 deelnemers waren. Hij zei het sportgevoel van de hondensport zit diep in het hart en overwint altijd.
De jubilarissen kregen namens de vereniging een leuke attentie en daarbij horende bos bloemen. Dit alles werd nog eens ondersteund met een hartelijk applaus van het aanwezige publiek.
Na het maken van foto`s kon begonnen worden met het stelwerk onder geweldige weersomstandigheden. Ondanks dat er slechts 6 deelnemers aan de wedstrijd deelnamen viel de publieke belangstelling zeker niet tegen. Een deelnemer die een maand geleden naar de keuring was geweest, had zijn hond speciaal voor deze wedstrijd aangehouden ondanks dat deze was verkocht.
Hij vond dat ondanks de landelijke tendens van terugloop van wedstrijden dit een goede optie was en een stimulans voor geleiders om toch deel te nemen aan wedstrijden zodat deze doorgang kunnen vinden. Het middagprogramma verliep vlot en het publiek kon genieten van mooi stelwerk en een puik stukje pakwerk van de helpers. Omstreeks 17.00 werd de uitslag bekend gemaakt.
Voordat de voorzitter van de keuringscommissie de uitslag bekend maakte bedankte hij de deelnemers die toch bereid waren en het mogelijk maakten dat deze wedstrijd doorgang kon vinden. Ook bedankte hij Herman voor al de jaren samengewerkt te hebben als keurmeester. Hij vond het jammer dat hij stopt maar respecteerde zijn besluit. Ook bedankte hij de vereniging
voor de organisatie, goed verzorgde koffietafel, helpers voor hun vakkundig pakwerk, medekeurmeesters en het aanwezige publiek.   

 

 

 

 

Afd.1

Afd.2

Afd.3

A.A.

W.v.V.

Totaal

1

M. van Kessel

Velddriel

Indy

65

20

330

10

10

435

Kringkampioen

2

H. Hamers

Udenhout

Spike

65

20

325

10

10

430

Reservekamp.

3

A. Rijken

Schijndel

Karel

64

20

326

10

9

429

4

M. Krete

Den Bosch

Bart

65

11

316

10

10

412

5

T. Assink

Vught

Sjef

53

10

319

9

9

400

6

C. Klis

Kaatsheuvel

Breston

61

18

235

10

5

329


Kringsecretaris kring Den Bosch A. Rijken