Op zaterdag 15 september werd voor de 6e keer de Dameswedstrijd georganiseerd door PHV “De Speurder”uit Esch.
De wedstrijd werd begonnen door 10 deelneemsters maar al snel moesten 2 dames de strijd staken zodat het deelnemersveld nog uit 8 deelneemsters bestond. Verder verliep het ochtendprogramma voorspoedig en kon rond 13.00 uur van de koffietafel genoten worden.
Alvorens de deelneemsters en de keuringscommissie door omroeper John Stoffels werden voorgesteld, werd er 1 minuut stilte gehouden voor Anneke Frits- Theuerzeit welke ons op 17 augustus was ontvallen. Anneke droeg de dames een warm hart toe en was altijd aanwezig op de dameswedstrijd.
De keurmeesters op deze dameswedstrijd waren: Emy Knol- Evers (vz), Henk Papen en Simon Verhagen
Het helperswerk werd op deskundige wijze uitgevoerd door Kelvin Poortman, welke een week daarvoor nog op het NK stond, en Frank Gierkink. Het publiek was zeer enthousiast over zijn werk en zou ook hem graag op het NK zien schitteren.
Het stelwerk werd door de helpers verdeeld zodat beide helpers 4 honden op de stoksteloefening hadden.
Na het prachtige stelwerk konden de drie keurmeesters de punten gaan uittellen

Rond 18.00 uur kon de voorzitster, Emy Knol- Evers de uitslag bekend maken.

Naam

Hond

Afd.1

Afd. 2

Afd. 3

A.A.

W.v.V.

Marion Sallaerts

Nyka from Marrax Place

64

330

10

10

414

Ariena vd Heijden 

Kay

62

328

10

10

409

Kitty v Driel

Harold

61

328

10

10

409

Bianca Maassen    

Zen

59

322

10

8

399

Pascalle Ruperti

N’xon de Sol Casa 

57

312

10

8

387

Claudia Kanters

Ace

59

309

10

8

385

Ellen vd Weele

Taro

62

298

9

10

379

Astrid Verhagen

Barry

58

290

10

10

368

Marlou Bohnen

Boris

47

63

9

10

129

Er waren 3 extra prijzen beschikbaar gesteld door Pieter-Jan en Lucienne van het Merlebosch nl.:

Beste steller: Kitty van Driel
Beste Revierder: Ellen vd Weele
Beste afd. 1 : Marion Sallaerts

Ook deze keer werden er van de gehele dag weer prachtige foto’s gemaakt door Peter Gubbels en Peter Verrijdt, welke te zien zijn op hun site.
Jongens bedankt hiervoor weer!!!
John Stoffels bedankt voor het aan elkaar praten van onze wedstrijd.
Verder bedankt  PHV “De Speurder”  iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen om deze mooie dameswedstrijd te doen slagen.

Tot volgend jaar!

http://www.verrijdtfotografie.nl/

http://www.pe-gu-fotografie.nl/