Kring "Peelstad e.o." sluit af met gezellige 44e Kampioen der Kampioenen

 

Op zaterdag 4 November 2017 organiseerde p.h.v. "Paraat" te Helmond de 44ste editie van de "Kampioen der Kampioenen". Een Politiehond 1 wedstrijd waarbij de clubkampioenen van de clubs, aangesloten bij kring “Peelstad e.o.” strijden om de fel begeerde titel "Kampioen der Kampioenen 2017". Er hadden zich 6 combinaties ingeschreven die ook alle 6 aan de start kwamen. De kwaliteit van het deelnemersveld beloofde, zoals gebruikelijk, weer een spannende wedstrijd te worden, waar op het hoogste niveau gestreden zou worden. Het werd inderdaad een spannende dag met een stuk kwalitatief hoogstaande hondensport. Zowel wat betreft de kwaliteit van de honden alsook het pakwerk van de heren Nikky Fransen en Harold Biemans. Beide zeer gedreven helpers lieten een voortreffelijk stukje pakwerk zien met een overtuigende maar correcte toetsing van de honden. De heren keurmeesters Jan van Weert, Henk Hondenbrink en Chris Drissen(voorzitter) hadden op deze wijze weinig moeite de combinaties te keuren.

De honden waren goed afgericht. Alle honden behaalde minimaal 58 punten in de afdeling 1. Twee combinaties verspeelde zelfs 2 punten of minder. In de afdeling 3 daarentegen werden enkele dure puntjes verspeeld.

De "Kampioen der Kampioenen" werd zoals vanouds ook een erg gezellige wedstrijd met voorbeeldig sportief gedrag van zowel publiek als deelnemers. In afwachting van de punten werd gezellig bijgepraat met oude en nieuwe bekenden. Uiteindelijk maakte de voorzitter van de keuringscommissie de onderstaande uitslag bekend (zonder afdeling 2). Alle deelnemers gingen huiswaarts met een mooie glazen standaard en een tot de rand gevulde levensmiddelen tas.

 

Naam

Ras

Geslacht

Hond

Vereniging

Afd.1

Afd.3

AA

WvV

Tot.

Plts

F.J. Stommels

DH

Tees

Chip

Paraat

63

330

10

9

412

1

S. Norbart

xHH

Reu

Djoek

Buitenlust

58

328

10

10

406

2

F. Kleijngeld

xMH

Reu

Drago

Volharding

61

311

10

10

392

3

Jos |Claassen

xMH

Reu

Boy

Helpt Elkander

63

309

10

10

392

4

B. Broenen

xMH

Reu

Roy

Helpt Elkander

62

312

7

6

387

5

Ton Hendriks

xHH

Reu

Paco

DeTrouwe Rakkers

59

295

8

9

371

6

 PHV Paraat.

Van links naar rechts: F.Stommels, S. Norbart, F. Kleijngeld