Kampioenswedstrijd der kringen 16 oktober 2016 te Gemonde.

Op zondag 16 oktober werd de jaarlijkse kampioenswedstrijd der kringen  van Noord Brabant gehouden, georgani­seerd door P.H.V. “Steeds Vooruit” te Gemonde.

Bijzonder jammer was het dat voor deze belangrijke afdelingswedstrijd slechts 4 kringen een afgevaardigde hadden geleverd. Omdat echter zowel “Steeds Vooruit” als ook het afdelingsbestuur van mening waren dat deze wedstrijd het waard was om door te laten gaan werden enige geleiders verzocht om het deelnemersveld aan te vullen. Gelukkig werden er 4 geleiders bereid gevonden om aan deze wedstrijd deel te nemen zodat we deze wedstrijd met topcombinaties door konden laten gaan. Helaas moest echter op het laatste moment een deelnemer toch verstek laten gaan.

De dag werd namens “Steeds Vooruit” geopend door de voorzitter van Steeds Vooruit de heer Willie Toelen, die de deelnemers veel succes toewenste en de hoop uitsprak voor een sportieve en succesvolle dag.
Hierna werd iedereen, namens het afdelingsbestuur, welkom geheten door de Heer G. Straatman, de voorzitter van de keuringscommissie.
De keuringscommissie bestond verder uit de heren: H. Kusters en A. Rijken.  Het zware werk werd verricht door de helpers Jan Mol en Alex Zwanenberg die lieten zien dat ze uitstekend voor hun taak waren berekend.

Onder goede weersomstandigheden en dank zij de uitstekende organisatie van leden van “Steeds Vooruit” kon de wedstrijd zeer vlot afgewerkt worden.
Al snel bleek dat de combinaties weinig voor elkaar onder deden en op het eind van de morgen bleken de uitslagen zeer dicht bij elkaar te liggen en was er nog geen zinnig woord te zeggen over de eventuele uitslag.
Zo bleek dat alle deelnemers in afdeling 1 tussen de 60 en 65 punten hadden behaald en de volle waardering bij de beide revieroefeningen.

Na de lunch werd aangevangen met het middagprogramma en kon het talrijke publiek genieten van
spectaculair stelwerk van tophonden.  

Op het eind van de dag kon de heer Straatman, namens de afdeling, terugzien op een zeer geslaagde dag en hij dankte eenieder die meegewerkt had om deze dag te doen slagen.
Tevens sprak hij zijn waardering uit voor de goede organisatie, de goede verzorging en hij dankte de helpers, zijn medekeurmeesters en de deelnemers voor de goede samenwerking. Hierna ging hij over tot het bekendmaking van de punten. En werden de prijzen uitgereikt vergezeld van zakken voer beschikbaar gesteld door de partner van de KNPV Royal Canin.

H. Kusters, secretaris.

Klik hier voor de uitslag.

Klik hier voor de foto's.