Bert Vennix uit Tilburg kampioen Speurhond 2016 van de afdeling Noord-Brabant van de KNPV.

De afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging kent jaarlijks vier kampioenswedstrijden, waaronder de kampioenswedstrijd Basis Speurhond.  Op 1 mei jl. werd deze wedstrijd bij PHV "De Trouwe Verdedigers" te Kaatsheuvel gehouden. 

De vele belangstellenden konden genieten van een in alle opzichten prachtige wedstrijd die tot op het laatst zeer spannend bleef. Door de voorzitter van de club, Frans Herman, werden de aanwezigen welkom geheten waarna hij het woord gaf aan de voorzitter van de keuringscommissie Henk Hondebrink. Henk verwelkomde zijn medekeurmeesters A. School en M. Pol en de spoorleggers/slachtoffers M. Gloudemans en P. van Hal. Een speciaal woord van welkom ging naar het opgekomen publiek en natuurlijk naar de dertien deelnemers van die dag. Nadat het voormiddag programma was afgewerkt kon de keuringscommissie de tot dan behaalde resultaten vastleggen. Van de door de club aangeboden goed verzorgde koffietafel, werd genoten.  Voordat men na het middagprogramma overging naar de prijsuitreiking, kreeg Dries van den Broek, de voorzitter van onze afdeling, het woord en zei dat dit evenement een bijzondere gelegenheid was om iemand in het zonnetje zetten. Een persoon die het verdient om eens extra onder de aandacht gebracht te worden in het bijzijn van velen. Het afdelingsbestuur had van het bestuur van PHV "De Trouwe Verdedigers”  het verzoek ontvangen om een van hun leden eens voor het voetlicht te brengen. En daarmee doelde men op Jan Beekmans uit Waalwijk, die gezien zijn geweldige jarenlange inzet,  betrokkenheid en positieve bijdrage als dresseur, bestuurder, leider, organisator en tevens uithangbord naar vele andere verenigingen, deze aandacht dubbel en dwars verdiende. Vermeld werd dat Jan Beekmans zich altijd sterk heeft gemaakt voor samenwerkingen met andere verenigingen, Jan deed meestal de contacten met andere clubs. Mede hierdoor is ook de samenwerking met de (vroegere) vierclubs en de Kring Tilburg tot stand gekomen.

Kortom: Geen gewoon lid maar iemand die zich breed heeft ingezet binnen de KNPV en dan in het bijzonder bij zijn vereniging en daarmee onze afdeling.

Namens het Afdelingsbestuur mocht Jan Beekmans, als blijk van waardering voor zijn verleende diensten, uit handen van de voorzitter van onze afdeling Dries van den Broek samen met de secretaris Henk Kusters, een mooie oorkonde ontvangen en werd hem de bijbehorende zilveren onderscheiding opgespeld.

Hopelijk mag Jan daar nog jarenlang mee pronken en kan zijn club en de KNPV in haar geheel nog jarenlang een beroep op hem blijven doen, gefeliciteerd.

Dank aan PHV "De Trouwe Verdedigers" te Kaatsheuvel voor de organisatie van onze tweede kampioenswedstrijd speurhond. Dank aan de keurmeesters en spoorleggers/slachtoffers voor hun inzet en het publiek voor de getoonde belangstelling. De afdeling Noord-Brabant kan samen met PHV "De Trouwe Verdedigers" terugblikken op een geslaagde kampioenswedstrijd.  

Nadat de voorzitter van de keuringscommissie  bedankte voor de genoten gastvrijheid en alle overige aanwezigen voor hun bijdrage aan dit evenement, maakte hij de uitslag bekend waaruit bleek dat Bert Vennix uit Tilburg met zijn xMH reu, Robbie, het Kampioenschap met het totale aantal te behalen punten wist te winnen.

 

Namens de Afdeling Noord-Brabant van de KNPV,

Dries van den Broek

Klik hier voor de uitslag.

Klik hier vootr de foto's.