7e Editie van de Nationale Wedstrijd Basis Zoekhonden 2015.

De tweedaagse wedstrijd van 7 e editie bij P.H.V. “de Held in ’t Veld” in Stiphout is inmiddels een feit.

Hoewel deze keer minder deelnemers dan het vorige jaar, mogen we constateren dat kwantiteit geen noodzaak is voor kwaliteit. De honden lieten over het algemeen goed tot heel goed werk zien, al zijn er altijd acties die iedereen verrassen  : de zogenoemde “dat doet - ie anders nooit” momenten.  

De precieze  uitslagen waren voor de deelnemers en toeschouwers  natuurlijk moeilijk in te schatten, maar dat de resultaten dicht bij elkaar zouden liggen was al wel vanaf dag één duidelijk.

Het punten verschil was soms minimaal en dat gaf de keurmeesters extra stof tot rekenen en overleg. Jammer dat er geen weddenschappen afgesloten waren op de top drie. (Misschien een goed idee voor het volgend jaar ?)

Bij twee combinaties moest  de score van de diverse afdelingen doorslag geven voor de plaats in de eindranglijst. Al met al was het een uiterst sportieve wedstrijd, die onder prima weersomstandigheden gehouden kon worden.

Door de strakke organisatie en voorbereidingen waren alle oefeningen al  vroeg in de middag afgewerkt. Op dag één betekende dat, dat de deelnemers (weliswaar zonder puntenbekendmaking) bijtijds naar huis konden. Ook op dag twee was het eigenlijke wedstrijdgebeuren op tijd klaar en konden de vier keurmeesters in overleg. Sportief genoeg waren alle deelnemers bij de uitslag aanwezig, ook al moesten sommigen van ver komen.

Met dank aan :

De terreinleiding : Roos van Uden,

met medewerking van alle leden van PHV “de Held in ’t Veld”,

De keurmeesters : Adriaan van Hout, Sjaak Evers, Mart Seerden en Bart Hermans (km in opleiding),

De spoorleggers, sorteervoorbereiders en slachtoffers : Henk Graas, Marcel Gloudemans en Harry van Orsouw, De boeren voor het beschikbaar stellen van hun speurgrond.

  Klik hier voor de uitslag

  De beste drie : Bert Vennix, Jan Reinders en Drik van de Kaa.