Kampioenswedstrijd kring Den Bosch / 60jarig jubileum phv De Trouwe Kameraad.

Op zondag 14 juni organiseerde PHV DeTrouwe Kameraad uit Den Bosch de jaarlijkse kampioenswedstrijd van kring Den Bosch. De keuringscommissie bestond uit Toon 

Rijken (vz) Erik Verhagen en Herman Huijsman. Helpers waren Jurgen de Visser en
Sander Meegdes. Er hadden 7 combinatie`s zich ingeschreven voor de kampioenswedstrijd.
De terreinleiding was in handen van Stefan van der Kammen. Vervolgens werd met 7 honden
begonnen met het ochtendprogramma wat een vlot verloop kende incl. waterwerk.

Na de pauze werd om 14.00 uur gestart met het stelwerk. Dit kende een vlot verloop
door het vakkundige helperswerk. Er werd door sommige combinatie`s diverse punten
verspeeld maar we konden terugkijken naar een mooie kampioenswedstrijd.

Voor het bekendmaken van de punten sprak Toon Rijken  namens de keuringscommissie
zijn waardering uit voor de goede organisatie. Hij feliciteerde de vereniging met hun
60- jarig jubileum. Ook bedankte hij de leden voor de verzorging van de prima verzorgde
koffietafel die werd aangeboden aan de deelnemers, helpers, en keuringscommissie.
Niet te vergeten de deelnemers die toch weer bereid waren om deel te nemen aan
de kampioenswedstrijd. Namens het kringbestuur bedankte de voorzitter Jurgen de Visser
voor al de jaren dat hij helperswerk heeft gedaan voor kring Den Bosch. Met het bereiken
van 45 jaar moet hij helaas stoppen. Dit werd beaamt met een hartelijk applaus van het talrijke
aanwezige publiek. Ook bedankte hij Sander Meegdes met zijn eerste officiele wedstrijd
als afdelingshelper.
Hierna werden de punten bekend gemaakt:

Naam Plaats Hond Afd.1 Afd.2 Afd.3 AA WvV Totaal
1 P. Vos  Vught Dexter  64 20 330 10 10 434
2 P. van Breughel St. Michielsgestel Qwinta 64 20 329 10 8 431
3 S. Van Breughel St. Michielsgestel  Sam  64 18 314 9 9 414
4 A. Kattevilder Boxtel  Co  60 10 324 9 6 409
5 G. Valkenburg Den Bosch Lupo  59 20 313 9 8 409
6 J. Struijk Heerewaarden Rico  59 20 304 10 7 400
7 H. v.d. Besselaar  Vught Noa 65 18 297 10 10 400

Kringkampioen  P. Vos
Reservekampioen  P. van Breughel

A.J.M. Rijken
Kringsecretaris Kring Den Bosch