10e Nationale Wedstrijd Basis Speurhonden
Koppelwedstrijd
Zondag 4 maart 2018
PHV ‘De Held in ‘t Veld’ Stiphout
Plaats voor 12 koppels


PHV ‘De Held in ‘t Veld’ Stiphout organiseert op zondag 4 maart 2018 de jaarlijkse Nationale
Wedstrijd Basis Speurhonden. Dit jaar is de 10e editie en dat betekent een jubileum. Om
deze 10e wedstrijd te vieren wordt er een koppelwedstrijd georganiseerd.

Inschrijven en voorwaarden:

* Inschrijven voor 4 februari 2018 middels een email naar deheldintveld@gmail.com.
Het inschrijfformulier wordt dan toegestuurd. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden
via onze website deheldintveld.jouwweb.nl/nieuws en vervolgens ingevuld toesturen naar
bovenstaand emailadres.
* Er is plaats voor twaalf koppels.
* Bij deze wedstrijd is het mogelijk om koppels uit verschillende verenigingen samen te stellen.
* Geleider en hond worden geacht het basisprogramma op keuringsniveau te beheersen.
* Deelname staat open voor ongecertificeerde en gecertificeerde honden, maximaal in het bezit van A-certificaten.
* De voorbereidende oefendag wordt gehouden op zaterdag 17 februari 2018 op en om ons
trainingsterrein (speuren niet mogelijk, voor sorteren zelf buisjes mee brengen).
* Inschrijfgeld € 15,00 (oefendag + wedstrijd).
* Voor verdere informatie over de oefendag en wedstrijd, zie: http://deheldintveld.jouwweb.nl/nieuws


Bestuur PHV ‘De Held in ’t Veld’