Mutatie:

Kring Eindhoven e.o. is met ingang van 1 januari opgeheven.


In verband met overlijden van Frans van der Vloet, secretaris kring Tilburg e.o.

Correspondentie tot nader order naar:

Pieter Sas Luitenant Wilsstraat 5 5037 LW Tilburg  E.mail :
phvdetrouweheld@ziggo.nl    tel  06 - 23901271