Demoteam Brabant in actie bij Animal Center in Kaatsheuvel.

Op zondagmiddag 1 oktober heeft het demoteam twee demonstraties gegeven, om 13.00 en 15.00 uur bij het Animal Center in Kaatsheuvel.

Samen met Drik v.d. Kaa heb ik een groepje samengesteld uit speurhonden en PH I honden. Er zijn dan ook uit beide disciplines oefeningen getoond. Het sorteren en voorwerpjes zoeken met verwijzen en volgen door de speurhonden. De revieroefeningen in het zicht, transport, voedsel weigeren, bewaken en stellen inclusief de schijn door de PH I honden. De grote belangstelling was zeer enthousiast en genoot met volle teugen.

Na afloop waren er veel gerichte vragen over de oefeningen, welk kon plaatsvinden in een mooie kantine die door de firma van delft beschikbaar was gesteld. Er was speciaal voor de DEMO een kunstgrasveldje aangelegd, niet groot maar wel goed om op te werken.

Aan de DEMO werkten mee Drik v.d. Kaa, Elke v.d. Kaa en Johan Simons met hun honden en Nico d. Jong als helper. Omdat ik zelf niet aanwezig kon zijn heb ik Stella v. Houtum bereid gevonden om het verslag te doen, welk ze volgens de deelnemers goed heeft uitgevoerd.

Weer dank aan allen die hebben deelgenomen aan deze DEMO. Een groot publiek hebben we kennis laten maken met onze mooie sport.

De coördinator Adriaan v. Hout.