Zeer interessante demo bij de Fonty’s school te Tilburg.

Op dinsdag 14 maart hebben we een DEMO gegeven op deze school en dat was een gastles biologie voor leraren opleiding.
Ad Verstijnen had ik bereid gevonden om dit mee te gaan doen, daar er zeer gerichte vragen waren. Ad geeft ook in Brabant de BKD cursus en zit dus vers in de methodiek. Een uur in de klas heeft hij uitleg gegeven over de keuze van honden met aanleg.  De aanleerfase van begin naar eind, maar ook omgekeerd. Zowel in volgen als zoeken, alsook verwijzen van voorwerpjes en explosieven. Soms kon ik nog een enkele aanvulling geven op gebied van de verdedigingshonden.
Er waren veel zeer interessante vragen, want dit waren wel studenten die al behoorlijk wat gestudeerd hebben.
Daarna buiten de demonstratie van de eerder uitgelegde methodes, in volgen en verwijzen van explosieven. Ook heb ik nog gelegen voor slachtoffer bij vlakte. Zowel de leraren als de studenten waren onder de indruk. Het voldeed ruim aan hun verwachting en zouden dit graag elk jaar terug willen laten komen. Ook voor mij was het interessant met dank dan Ad  voor de deskundige uitleg en de prettige middag.

De coördinator Adriaan v. Hout.