Het demoteam onder leiding van Adriaan v. Hout heeft vier demo’s geven binnen 12 dagen. De eerste was in Dussen op 2 mei bij een evenement van een Oranjevereniging. Omdat ik zelf de Kamp. wedstrijd speurhonden van Brabant mocht keuren, kon ik niet aanwezig zijn. Alle contacten en de samenstelling van de groep, plus de indeling van de oefeningen heb ik voorbereid. Simon Verhagen heeft mij waargenomen als verslaggever en alles in goede banen geleid. Er waren ruim 200 bezoekers en de reactie was overweldigend. Ik heb nog een mail ontvangen met een dankbetuiging en zij hopen ons over een paar jaar weer te mogen begroeten. Deelnemers waren: Sander Meegdes als helper en Toon Verschoor en Stella v. Houtum met hun PH I honden. Helaas zijn hier geen foto’s gemaakt.

Op 8 en 10 mei zijn we op Animal Event geweest en ook daar was een grote belangstelling. Naar ik heb vernomen zijn er ruim 30.00 bezoekers geweest in 3 dagen en dat was te zien. Daar had ik beide dagen Piet v. Oorschot met zijn jonge basis hond bij me. Hij heeft daar beide dagen de A sorteerproef 3x perfect laten zien, waar we het publiek de plek lieten bepalen waar de verdachte buis moest liggen. En dan onder deze omstandigheden, er was in de omgeving overal lawaai en muziek en paarden. Groot compliment! Het verslag was uiteraard van mij en de andere deelnemers over beide dagen verdeeld waren: als helpers Anton v. Vught en Elco Zeijlmans en met de honden Stella v. Houtum en Jos Zeijlmans met PH I honden en Thieu Peters en kees Hagens met de PH II honden. Zeer geslaagde dagen en diverse complimenten gehad zowel over de uitleg als de prestaties van de combinaties. Nog verschillende vragen beantwoord van geïnteresseerde, mogelijk toekomstige leden?

De vierde demo was op 13 mei bij de TU te Eindhoven  i.v.m. 50 jaar beveiliging. Daar hadden we ook een mooi veld met een goede geluidsinstallatie en weer een andere samenstelling van de groep. Omdat Toon Verschoor maar koorts op bed lag en zich in de morgen nog moest afmelden, was Arie Vergeer bereid deze plaats in te nemen. Hij heeft bij zijn baas nog het werk moeten verzetten naar laat in de middag, waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. Op deze dag hadden we Josee Vleugel er bij met de hond Storza die opsporing naar hennep demonstreerde. De eerste proef was met 8 tassen die op het veld lagen, waar in een tas een heel klein plastic zakje met hennep zat. Daarna hebben we de gesorteerde tas er uit genomen en de tassen verplaatst en een nieuwe tas met hennep er tussen gelegd. Ook deze proef was over duidelijk welk applaus opleverde van de aanwezigen. Daarna hebben we diverse oefeningen van PH I en II laten zien. Van volgen –zoeken-pers. Revieren- voedsel weigeren en bewaken- stelwerk en schijn. Ook hier was na afloop waardering voor ons werk en vragen van personen die lid willen worden en zelfs een voor pakwerk. Ook hier heb ik nog nazorg om de juiste vereniging te zoeken en in contact te brengen. U ziet dat we veel personen nodig hebben gehad om dit te kunnen uitvoeren. Allen nogmaals dank voor de goede en ook zeer prettige Demo’s. Allen gaven aan graag nog eens mee te willen doen en dat is prettig te horen.

De coördinator Brabant, Adriaan v. Hout.