Demonstratie 24 september door het Brabant Team.

De demonstratie is gegeven in Oisterwijk voor bewoners en omwonenden van woonvoorziening “Martino”.

De Demo is voorbereid door mij als coördinator, maar i.v.m. gezondheid ben ik er zelf niet bij geweest en is deze uitgevoerd door Piet v. Oorschot.

Er was door de organisatie publiciteit aan gegeven, zodat er uit de omgeving ook veel belangstelling was. Er mogen geen foto’s geplaats worden met publiek omdat dit niet is toegestaan door de organisatie. Er zijn veel oefeningen gedemonstreerd, zelfs was er een pup bij om het aanleren te laten zien.

Piet van Oorschot heeft de uitleg gegeven en ook nog gewerkt met de speurhond. Het PH I gebeuren werd gedaan  door Peter Vriens uit Oisterwijk en Stella v. Houtum en Buddy v. Houtum deed het pakwerk.

De organisatie was zeer enthousiast  over het getoonde werk en er was al snel nog een dankbetuiging binnen bij de Coördinator. Dank aan de deelnemers die weer een middag hebben opgeofferd , om de KNPV te promoten en tevens het publiek een plezier te doen.

De Coördinator Adriaan v. Hout.