Demo tijdens Koningsfeesten op 27-04 in Spang-Kapelle.

Op 27 april Koningsdag waren er festiviteiten op een groot terrein in Spang-Kapelle.
Toen we met ons groepje aankwamen zagen we het niet zitten wat publiek betrof. Er was een demo van een schaapsherder en er stonden ± 10 personen te kijken. Ook toen er een met 4 paarden bespannen wagen reed was er geen publiek. Toen de microfonist aangesproken om het eens om te roepen. ± 10 minuten voor de aanvang zelf de microfoon gepakt en het publiek toegesproken via de goede geluidsinstallatie wat ze konden verwachten. Ook waar het terrein lag met de afzetting en dat we precies op tijd zouden starten.
Wat schetste onze verbazing, het stond helemaal vol met een zeer geïnteresseerd publiek. We hebben een groot gedeelte uit ons PH I programma getoond. Tussendoor heb ik ook veel verteld over onze zoekhonden en de grote verschillen met deze honden. De uitleg van de website waar alles te vinden is. Dat onze demo er is om onze sport meer bekendheid te geven en daardoor ook nieuwe leden te werven. Regelmatig was er applaus voor het getoonde werk.
Na afloop werd ons een drankje aangeboden en was er gelegenheid om vragen te beantwoorden. De organisatie was zeer tevreden en het publiek had ook genoten. Ook wij waren blij met deze grote belangstelling.
Dank aan mijn groepje die het werk deden en dat waren: Arie Vergeer, Thomas v.d. Venne, Johan v. Breda, en als helper Alex Kleijngeld.

De coördinator en verslaggever, Adriaan v. Hout.