DEMO-Team Brabant bij de Helicon school in den Bosch.

De aanvraag was voor een groep 2e jaars leerlingen met in hun pakket het onderdeel “Dieren”. Er was een mooi grasveld beschikbaar zodat we de ruimte hadden. Ondertussen dat we iedereen welkom heten en wat algemene uitleg, hebben de leerlingen de buisjes belucht. Peter v. Oorschot voerde de sorteerproef 3x perfect uit. Daarna het zoeken van 3 voorwerpjes en nog een volgoefening.

Toen kwamen onze PH1-honden aan bod en werd er voorwerp en persoon revieren getoond. Ook de oefening voedsel weigeren en voorwerp bewaken.

Tussendoor was er steeds uitgebreide informatie en beantwoorden van vragen, die er veel werden gesteld.

Toen volgde het schotstellen-stokstellen- rijwiel en de schijn. Aan het einde nog 1x vlakte revieren door Peter. Die had ook een hondje van 4 mnd. bij zich en liet zien hoe we het verwijzen van voorwerpjes aanleren.

Het geheel had een grote indruk gemaakt op de leerlingen en zelfs de leerkracht. Er was dan ook een groot applaus en een dankwoord door de leerkracht. Gelukkig kon ik weer over een leuk groepje beschikken om deze DEMO te geven. Hieraan werkte mee: Peter v Oorschot Schijndel, Henk Jordans en Karel Meulenmeester uit Boekel, en wat hulp van Wim Hanegraaf uit Boekel. De helper was Eduard Hoekstra uit Veghel. Het geheel onder leiding van Adriaan die de uitleg heeft gegeven.

Dankzij de medewerking van dit groepje was het weer mogelijk om de DEMO te geven.

De coördinator: Adriaan van Hout