Bestuur

  

Ere-Voorzitter
A.P School   
J. van Cuykstraat 34
5482 GN Schijndel
Tel. 073 5492812
Voorzitter
A.M. van den Broek
Willigstraat 4
5731 AX Mierlo
Tel. 0492 663606
E-mail: andriesvdb@kpnplanet.nl
Ø   Algemeen bestuurlijk
Ø   Lid ereraad
Ø   Acquisitie advertenties + contact programmaboekje Afd. N. Br.
Ø   Lid commissie NK
Ø   Lid commissie PR
Ø   Landelijk coördinator demoteams
Vice-Voorzitter
H. Hondebrink
Krekelhorst 16
5121 SM Rijen
Tel. 0161224942
email: hhondebrink@home.nl
Ø   Verzorging jaarlijkse bijeenkomst van afdelingskeurmeesters
Ø   Jaarlijkse erkenning van afdelingskeurmeesters en afdelingshelpers (d.m.v. inzending van jaarlijkse akkoordverklaring)
Ø   Verzorging jaarlijkse bijeenkomst van aspirant helpers
Ø    Examens afd. helpers
Ø    Aanvraag examen algemeen helper
Ø   Afnemen van proefexamen algemeen helper en doorverwijzen naar examencommissie algemeen helper van de KNPV
voor aanmelding deelname examen 
Ø   Acquisitie advertenties + contact programmaboekje Afd. N. Br.
Ø   Lid commissie opleidingen
Secretaris
H.W. Kusters
Nieuwe Kerkstraat 19 a
5507 LP Veldhoven
Tel. 040 2051894
Email: henkkusters@chello.nl    
Ø    Behandeling in-en uitgaande post van de afdeling
Ø    Aanvraag erkenning clubs (voor 15 februari)
Ø    Verzorging kopij “De Politiehond” (indienen 1 maand voor uitgave)
Ø    Beheerder website afdeling
Ø    Uitgifte formulieren wedstrijden en demonstraties
Ø    Afgifte vergunningen wedstrijden en demonstraties
Ø    Verzorging wedstrijdkalender voor publicatie
Ø    Lid commissie NK
Penningmeester
G.M. (Bert) Straatman
Roggeakker 11
5236 VE Den Bosch
tel. 0736423165
Email: strag1@home.nl
Rekeningnummer : NL27 RABO 0315 4982 77 t.n.v. KNPV.
Ø    Financiële zaken
Ø    Controle verzekering clubs
2e secretaris
R. Kamps
Herendam 98
4908 AL Oosterhout
Tel. 06-11031849
E-mail: robert.kamps@live.nl
Ø    Inschrijving deelnemers kampioenswedstrijden Afd. N. Br.
Ø    Inzetten keurmeesters en helpers voor de afdelingswedstrijden en nominatiewedstrijden
Ø    Verhuur geluidsinstallatie
Ø    Beheer materialen afdeling
Commissaris
G.A.Th. (Gerard) Straatman
Molenacker 60
5061 KT Oisterwijk
Tel: 013-5286581
Email: copdog@planet.nl
Ø     Indeling keuringen
Ø     Afhandeling voorkeurdata (alleen bij dringende redenen)
Ø     Acquisitie advertenties + contact programmaboekje Afd. N. Br.
Ø    Beheerder website afdeling
Commissaris
J.F.J. Evers
Ontginningsweg 4
5089 NR  Haghorst
Tel. 06-51709757
E-mail: jfjevers@hetnet.nl
Ø    Indeling officials keuringen speurhond
Ø    Contactpersoon speurhonden
Ø    Lid commissie NK
Ø    Lid hoofdbestuur
Ø    Lid TC (speurhond)