Belangrijke mededeling hoofdbestuur

24-02-2018

Geachte KNPV’ers

De uitzending van Rambam en de daaruit voortgevloeide Kamervragen in Den Haag, hebben voor veel onrust gezorgd binnen onze vereniging. Het beeld wat door de programmamakers van Rambam is geschetst over onze vereniging is wat ons betreft niet juist en onterecht. Wij zijn van mening en gaan er ook vanuit dat onze leden liefhebbers zijn in hart en nieren, die door het uitoefenen van hun hobby direct of indirect een bijdrage leveren aan de veiligheid in eigen- en/of buitenland. De manier waarop de uitzending van Rambam tot stand is gekomen heeft ons als bestuur enorm teleurgesteld.

Twee voorbeelden: In de uitzending van Rambam zijn alleen dingen te zien, die de KNPV in een negatief daglicht te plaatsen. Het interview met de voorzitter en vice-voorzitter van de KNPV duurde in totaal ongeveer 60 minuten. Slechts een heel klein gedeelte van dit interview is in de uitzending getoond.

Vanuit het hoofdbestuur is naar de programmamakers alle medewerking verleend. Daarbij zijn mondelinge afspraken gemaakt die helaas door de programmamakers niet zijn nagekomen. De bewering die door de programmamakers is gedaan is in onze ogen niet juist of op zijn minst onvolledig. Er is naar onze mening geen sprake van structurele dierenmishandeling binnen onze bijna 400 geregistreerde politiehondenverenigingen. De door ons afgerichte honden staan wereldwijd bekend om hun kwaliteiten. Dit hebben wij mede te danken aan de hoge eisen die wij stellen aan de honden binnen onze praktijkgerichte programma’s en het daardoor ontstane fokbeleid. Wij zijn uniek hierin en daarbij de enige leverancier van dit soort honden binnen Nederland. Omdat wij de veiligheid en de beheersbaarheid van de omgeving in de toekomst moeten kunnen waarborgen is het in de opleiding van de hond in sommige gevallen helaas een noodzaak om een bepaalde correctiemiddelen te gebruiken, die overigens niet bij de wet verboden zijn. Doordat wij als africhters al jarenlang ervaring hebben in het africhten en ons o.a. middels de MCC en BKD hebben verdiept in de leerprincipes van de hond, kunnen wij gezien worden als (ervarings)deskundigen op het gebied van dit soort honden. Het HB pleit dan ook bij de politiek in Den Haag voor het toestaan van het gebruik van deze hulpmiddelen binnen onze vereniging wanneer onze honden in het werk door de hoge drift niet meer aanspreekbaar zijn voor de geleider en niet meer reageren op minder ingrijpende methodes en dus de beheersbaarheid van de hond alsmede indirect de veiligheid van de omgeving in het gedrang komt.

In de brief, die onlangs is verstuurd en gepubliceerd op het ledenweb, staan afspraken die tijdens het laatste informele overleg met inbreng van de afgevaardigde van de afdelingen tot stand zijn gekomen en verder aangevuld zijn met reeds bestaande regels uit ons reglement.

Onderstaand ter verduidelijking:

Het organiseren van een voor leden van de KNPV opengestelde trainingsdag, die alleen bekend gemaakt wordt onder KNPV leden en niet gepubliceerd wordt op social media, is niet vergunningsplichtig!

Het gebruik van correctiemiddelen is bij de wet nog niet verboden. Echter door het plaatsen van foto’s op social media, waarop de hond te zien is met een correctiemiddel, roept dit vragen op en kan dan ook alleen maar een slecht imago opleveren van onze mooie sport en nobele taak. Daarom is hier in 2015 al een besluit over genomen en is dit besluit herhaald in de onlangs verstuurde brief.

Door alleen nog maar mensen van de door de KNPV erkende verenigingen de mogelijkheid te bieden om deel te kunnen nemen aan een door onze organisatie georganiseerde keuring, en daarbij nieuwe leden te verplichten om voor de deelname aan hun eerste keuring onze basis kennis dresseur (BKD) cursus te hebben behaald, kunnen wij onze KNPV beter positioneren in de kritische maatschappij.

Aan de exacte invulling moet nog keihard gewerkt worden, waarbij de officiële goedkeuring vanuit de afdelingen op de algemene ledenvergadering van 21 april aanstaande het startsein zal zijn.

Vergeet niet:

“Met een geschiedenis van ruim 110 jaar hebben wij als KNPV’ers ons bestaansrecht bewezen. Het africhten van politie-, speur en reddingshonden op het niveau van de KNPV is een mooie en belangrijke taak. Wij investeren in opleidingen via interne en externe instituten, zodat ook de juiste instelling voor het welzijn van de hond wordt ontwikkeld. Onze gecertificeerde politiehonden voldoen aan de  hoge eisen van onze binnenlandse afnemers, maar worden ook wereldwijd erkend en ingezet. Wij geloven dat een hond door zijn snelheid en kracht en reukvermogen het verschil kan maken en specifieke politietaken beter kan uitvoeren dan de mens ooit heeft kunnen doen en zal kunnen doen. Wij geloven dat een goed getrainde politiehond met het juiste talent in die situaties het meest effectieve en de beste middel is. Wij zijn uniek hierin en daarbij de enige leverancier van dit soort honden binnen Nederland.”

Met vriendelijke groet,
Het hoofdbestuur