Declaraties

08-01-2018

Degene die nog een declaratie of verzoek om dagvergoeding moet indienen over 2017, verzoeken wij dit te doen voor 12 januari 2018. Declaraties en verzoeken om dagvergoedingen die ontvangen worden na 12 januari 2018 worden niet meer in behandeling genomen.