Informatie Besluit Houders van Dieren

21-02-2017

Op het ledenweb is informatie geplaatst over het Besluit Houders van Dieren.

Deze informatie is eveneens per mail naar de erkende verenigingen gestuurd.