Wanneer inschrijven?

Wanneer inschrijven?

- Voorjaarskeuring sluit op 15 maart.

- Zomerkeuring sluit op 15 mei

- Najaarskeuring sluit op 15 juli.

Voor Basis en Zoekhonden is dit:

-Voorjaarskeuring sluit op 1 februari

-Zomerkeuring sluit op 15 april

-Najaarskeuring sluit op 15 september

Met uitzondering van Speurhond A/B.
Keuring Speurhond A/B wordt alleen gehouden in het voor- en najaar

Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden NIET meer in behandeling genomen.
Let ook op de nieuwe richtlijn bij het inschrijven in een andere afdeling.

Inschrijven

Kosten

Politiehond 1, 2 en Objectbewakingshond € 125,-

Inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren zijn op te vragen bij de commissaris keuringen van de afdeling, waarbinnen de aanvrager woonachtig is, NIET bij het Bureau van de KNPV. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de betreffende afdeling.
De inschrijfformulieren zijn ook te downloaden via de knop 'Formulieren'.