Hoofdbestuur

Alle correspondentie inzake hoofdbestuursaangelegenheden sturen naar het
Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven of per e-mail: bureau@knpv.nl.

Functie Naam + Adres
Voorzitter J.J.M. van den Boomen
1e Secretaris Mw.K. van Driel-Bleijenberg
Penningmeester  H.L.J.P. van der Kaa
Vice-voorzitter en voorzitter Technische Commissie R.D.A. Pardon
2e Secretaris en secretaris Technische Commissie D. Smid
Commissaris J.F.J. Evers
Commissaris M.J. van Ginkel