Ereraad

Voorzitter ereraad: Mr. C.J.A.M. Starmans

Vice voorzitter: K. Terpstra (functie moet jaarlijks bij toerbeurt herkozen worden)

Afdeling Groningen: B. Smallenbroek

Afdeling Friesland: W.J. van Ginkel

Afdeling Drenthe: H. Wijma

Afdeling Overijssel: H. Tigelaar

Afdeling Gelderland: W. Blaas

Afdeling Utrecht: K. Terpstra

Afdeling Noord-Holland: W.M. van Aken

Afdeling Zuid-Holland: P. Dol

Afdeling Zeeland: C. Maas

Afdeling Noord-Brabant: A.M. van den Broek

Afdeling Limburg: P. Lagarde