uitslag keuring zoekhonden

Uitslag keuring zoekhonden gehouden op 20-11-2011 te Harkstede
Keurmeesters de heren  M.Bellinga en  J.Mast (stage Nicole van Dam)
Spoorleggers: Regina Mestrom en Roel Mulder 

        
Basiscertificaat         
         
Gerda Bloem                Leica XMH Teef    50 49 75 10 9 193 CL
Erna Bareld-Suelmann Demi XMh Teef     38 48 88 10 8 192 CL
Marion Bos                   Destiny XMH Teef 41 42 75 9 10 177 C
Ysbrand Oost               Amy MH Teef        47 49 93 10 10 209 CL
Martin Hebbink             Bickel XMH Reu    50 50 71 10 10 191 C
         
  
Sorteren A         
Max  Barry XMH Reu    afgewezen  
         
         
Vlakterevieren A          
Gerda Bloem    Leica XMH Teef     8 26 60 10 10 114 CL
Martin Hebbink Bickel XMH Reu   10 30 60 10 10 120 CL
Max de Ruiter   Barry XMH Reu    10 28 60 10 10 118 CL
         
        
Speuren A         
Max de Ruiter   Barry XMH Reu     44 20  10 10 84 CL
         
         
Puinzoeken A          
Lina Maarhuis    Famke XMH Teef   100   10 10 120 CL
Martin Hebbink   Bickel XMH Reu    100   10 10 120 CL
         
         
Speuren B         
Lina Maarhuis    Famke XMH Teef     67   10 10 87 C