Afdelingsbestuur Gelderland

Voorzitter:
W.A.J. Blaas 
Tel: 06-23904241    
E-mail: Voorzitter@knpvgelderland.nl

-Verantwoordelijk voor algemene zaken en sponsoring

Secretaris:
VACATURE

-Verantwoordelijk voor secretariële zaken. -Behandelt jaarverslagen clubs. -Verzorging kopij voor Orgaan De Politiehond. -Verzorgt besluitenlijst

Penningmeester:
J.M. van Heesen- van Amerongen
Dijkgraaf 26
6721 NL Bennekom
Tel: 0318-416678  06-36597060
E-mail: Penningmeester@knpvgelderland.nl

Bankrekeningnr. NL07 Rabo 0103574298 t.n.v. afd. KNPVAfdeling Gelderland te Bennekom.

-Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid -Verantwoordelijk voor financiële zaken.

Commissaris Keuringen:
A.W.F. Verberne
Veenweg 50
7336 AG Apeldoorn
Tel:   06-44466689 
E-mail: Keuringen@knpvgelderland.nl

-Deelt de keuringen van de afdeling in en draagt zorg voor correcte uitvoering conform regels besluitenlijst. -Houdt contact met de organiserende verenigingen welke jaarlijks de keuringen organiseren en houdt jaarlijks, met een tweede bestuurslid van het Afdelingsbestuur een evaluatie gesprek met die verenigingen. -Draagt zorg voor de materialen voor de keuringsdagen zoals, de  afdelingsvlag hesjes, keuringsboekjes.

Commissaris Verenigingen Wedstrijden:
F. Gierkink
Looweg 24 A
7135 JE Harreveld
Tel: 06-83572018
Email: Wedstrijden@knpvgelderland.nl

-Behandelt aanmeldingen en geeft toestemming voor te houden wedstrijden, oefendagen en demonstraties, laat dit plaatsen door de  secretaris in het orgaan "De Politiehond " en Homepage van de afdeling Gelderland. -Behandelt de aanvragen van de erkenning van clubs. -Behandelt aanvragen voor opleiding afdelingshelper en aanvragen voor het verkrijgen van erkenning als algemeen helper. -Verzorgt de algehele afhandeling van alle Afdelingswedstrijden, inclusief uitnodigingen en indeling helpers en keurmeesters. -Houdt per jaar de lijst van beschikbare keurmeesters en helpers bij. Beschikbaarstellingen dienen jaarlijks schriftelijk aan hem kenbaar gemaakt te worden.

Rooster van aftreden:

2020 Wil Blaas (Voorzitter)
2021 Janny van Heesen (Penningmeester)
2017 Frank Gierkink (Commissaris Verenigingen Wedstrijden)
2018 Astrid Verberne (Commissaris Keuringen)
2019 (Secretaris)

De samenstelling van de technische commissie van de afdeling Gelderland

W.M. van Eenenaam
Th. van Heereveldstraat 43
6551 AL Weurt
Tel: 024-3783337  /  06-53881578
Email: eenenaam1@gmail.com

S. Klomp
Koedijk 13
7371 ED Loenen
Tel. 055-5053351 / 06-25106962         
E-mail s.klomp@in.nederland.net

Update 07-03-2017