De Wâlden

Adres terrein
Terrein nabij hotel "E-10" Zwartewegsend/Hardegarijp

Secretaris
Jaap Zijlstra
Burg. Van Panhuyslaan 33
9251 KN Burgum
0611624362 of 0511-785119